Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
 

Úvod

Tuto část věnuji možným záludnostem elektrotechniky, mezi které patří i zkušenost s malými transformátory do plošných spojů. 

 

INDEL TSZZ7/xxx

 

 

Malé 7VA transformátory do plošných spojů. Podívejme se na A-V charakteristiku tohoto transformátoru s jedním sekundárním vinutím o odporu 2,13Ω a napětím 7,5V, graf názorně zobrazuje závislost výstupního napětí na odebíraném proudu a transformátorem dodaného výkonu. Měřeno na odporové zátěži. 

 

 

INDEL TSZZ12/xxx

 

 

Malé 12VA transformátory do plošných spojů. Podívejme se na A-V charakteristiku tohoto transformátoru s jedním sekundárním vinutím o odporu 0,7Ω a napětím 7,5V, graf názorně zobrazuje závislost výstupního napětí na odebíraném proudu a transformátorem dodaného výkonu. Měřeno na odporové zátěži.

 

 

Dvoudiodové zapojení

Běžná praxe pro dosažení nejmenších ztrát je dvoudiodové zapojení se dvěma sekundárními vinutími, pro další snížení ztrát použijeme schottkyho diody.

 

 

Pro malé transformátory se nám však může situace díky velkému odporu vinutí výrazně zkomplikovat. Pokud jsou u malých transformátorů dvě sekundární vinutí, pak nejsou vinuty současně, nýbrž postupně, čímž se jejich odpor výrazně liší a odpor druhého sekundárního vinutí je téměř dvojnásobkem odporu vinutí transformátoru s jedením sekundárním vinutím. Při jednocestném usměrnění teče každým vinutím každou druhou půlperiodu dvojnásobný proud, který u 7VA transformátoru vytvoří na vinutí úbytek větší jak 4V!

 

Čtyřdiodové zapojení

Jak je na příkladu vidět pro dosažení nejmenších ztrát je dvoudiodové zapojení se dvěma sekundárními vinutími vhodné jen pokud není úbytek na vinutí větší jak úbytek na diodě.

 

 

Přidáním další schottkyho diody do proudové cesty ztratíme cca 0,5V, ale použitím transformátoru pouze s jedním sekundárním vinutím, snížíme odpor vinutí na polovinu, čímž snížíme úbytek na vinutí o více jak 2V, v konečném důsledku snížíme napěťové ztráty o více jak 1,5V. Krom již uvedeného nesmíme zapomenout ani na nárůst ztrát na sekundárních vinutích a nemožnost odebírání nominálního výkonu, na nerovnost odporů sekundárních vinutí a tím i nerovnost odebíraných proudových půlperiod, v čehož důsledku stejnosměrné sycení jádra a další nárůst ztrát.

 

Závěr

Závěrem lze zobecnit, že takto se bude chovat většina malých transformátorů, čím menší výkone, tím větší změna výstupního napětí v závislosti na odebíraném proudu či výkonu. U 7VA transformátoru je odpor druhého sekundární vinutí přes 4Ω, při efektivním proudu 0,5A může úbytek napětí dosahovat až 6V, což je až 10 krát více jak úbytek na schottkyho diodě. U 12VA transformátoru je při efektivním proudu 0,8A úbytek na druhém sekundárním vinutí, vrcholově až 2,5V, což je stále 5 krát více jak úbytek na schottkyho diodě. Diskuse