Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
 

Úvod

Název článku "Druhý pilíř důchodové reformy aneb další krok zániku ČR" může být pro někoho až z oblasti science fiction, poplašnou zprávou či úplnou pitomostí, ale podívejme se na některá fakta.

 

 

Výstižné obrázky jsem si vypůjčil z propagačního materiálu duchodova-reforma, pak jen stačilo je více přiblížit realitě.

 

 

Krátkodobý dopad vyvedení 5% mezd na HDP

Mnohé data se dají najít na serveru Kurzy, je zde vývoj HDP, mezd, inflace i dalšího. Odvést 5% mezd z oběhu je dokonaly tunel a ekonomická vražda ČR, odvést 5% peněz do cizáckých bank znamená, mimo jiné výpadek 5% tržeb a také výpadek 5% DPH ve státním rozpočtu, který bude vláda kompenzovat dalším navýšením DPH.

 

Poslední roky rostou ceny, roste inflace, ale mzdy naopak klesají, lidé mají méně peněz a nemohou více utratit i kdyby chtěli, propad mezd mezi 4.Q.2011 a 3.Q.2012 je 6,34%, vládní odborníci však o propadu mezd zjevně netuší a vykládají nám tento fakt, jako spořivost národa a neochotu utrácet.

 

Vyvedení 5% mezd mimo oběh znamená zatížení mzdy 2% odvodem, což okamžitě vyvolá pokles kupní síly o 2% tedy o 31 miliard Kč, které se nevrátí do oběhu. Převedení 3% mezd z průběžného pilíře znamená skokové zmenšení jeho příjmů až o 12% tedy o 47miliard Kč, tyto peníze pak nemohou být důchodcům vyplaceny a nemohou se ani do oběhu vrátit. Celkový dopad do státních příjmů tak může v prvním roce dosáhnout až 78miliard Kč! Vše počítáno pouze pro 5mil. pracujících.

 

Dlouhodobý dopad vyvedení 5% mezd

Při zapojení se 5mil lidí a průměrné délce  spoření 40let, by byl dlouhodobý dopad vyvedení 5% mezd pro ČR naprosto likvidační. Z hospodaření ČR by se tak postupně vyvedlo v dnešních cenách přes 3biliony Kč a s průměrnou inflací 5% by tato částka dosáhla po 40 letech hodnoty přes 11bilionů Kč. Ať to počítáme tak či onak znamenalo by to při délce spoření 40let odvod téměř dvou ročních HDP, při délce spoření 50let by to znamenalo odvod 250% HDP, což si nemůže dovolit ani ten nebohatší stát světa.

 

Pokud se podíváme na tuto částku 200 či 250% HDP pozorněji, zjistíme, že to není částka, která by se měla do oběhu ani po 40 či 50 letech vracet. Doba 40 či 50 let je dána důmyslným zákonem, který neumožňuje z tohoto zlodějského systému vystoupit, ani si na peníze šáhnout dříve jak v důchodovém věku. Další důmyslnou zlodějnou tohoto systému je fakt, že jeho účastník pod vidinou vlastního účtu zaplatí samozřejmě i vedení takového účtu. Při průměrné roční úspoře 15,6tis Kč a výši poplatků za vedení účtu 100Kč/měs by to znamenalo náklady ve výši 6,4% spolu s 5% inflací a 1,4% zúročením ztráta za první rok čistých 10%, v konečném důsledku po 40 či 50 letech to může znamenat naprosto nevýznamné zúročení původně vložené částky, může se při sebelepším hospodaření stát, že konečná hodnota takto odložených peněz bude pouze 10 či 15% jejich původní hodnoty.

Jak je vidět při zapojení se 5mil lidí a průměrné délce  spoření 40 či 50let, by byl dlouhodobý dopad vyvedení 5% mezd pro ČR naprosto likvidační, občané by tak 40 či 50 let šetřili, aby si nakonec za ušetřené peníze koupili jen zlomek toho co by si koupili při financování jen přes první pilíř, kdyby jej tímto způsobem sami nezlikvidovali.

 

Pohádkové zisky z vyvedení 5% mezd

Jak je vidět při zapojení se 5mil lidí a průměrné délce  spoření 40 či 50let, by byl dlouhodobý dopad vyvedení 5% mezd pro ČR naprosto likvidační, pro banku, která by takové účty spravovala by to naopak bylo boží požehnání, mít 5mil. klientů, kteří mají povinnost 40 či 50 let střádat a nesmět si na své peníze šáhnout.

 

Státem garantované příjmy hned prvního roku ve výši 78muliard jsou naprosto pohádkové, z těchto příjmů se dají hradit jakékoliv výdaje, dokážou přikrýt různé investice, obzvláště když riziko podnikání není na samotném majiteli banky ale na 5milionech důvěřivých, stačí jen jak ty lidi davově zblbnout.

 

Masarykův odkaz

Dlouhodobý dopad vyvedení 5% mezd může mít pro naši republiku nedozírné až likvidační následky, je v přímém rozporu s pozemkovou reformou, ale i se samotným založením Československa, s Washingtonskou deklarací z 18.října 1918, kde se Masaryk zaručil, že "Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy; velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci; výsady šlechtické budou zrušeny. Národ náš převezme svou část předválečného státního dluhu rakousko-uherského; válečné dluhy ponecháme těm, kdo do nich zabředli.".

 

Chováme se nezodpovědně, vyvádíme prostředky ze státu, stát systematicky ožebračujeme a tunelujeme a není to jenom těmito 5%, podporujeme velkostatky a tvoříme novou šlechtu, čímž se vracíme či jsme vrháni do nevolnictví či feudálního režimu.

  

Závěr

Takto dlouhodobě získané peníze mohou sloužit jako zdroj zajímavých investic, obzvláště, když do nich nepůjdou přímo, ale přes prostředníka, kde se jejich zisk náležitě očistí, ale není to jen o vyvedení možného zisku mimo důvěřivé střadatele. Nabízí se i otázka kolik by byla provize ve výši 1% pro zajistitele takových pohádkových příjmů, což by hned za první rok dosáhlo hodnoty 780milionů a to se vyplatí!

 

Zde máme názorný příklad, jak sem již naznačil v článku Nová ekonomika hnutí - New Economy Movement, že třídní společnost dávno zanikla, nemá smysl jako kapitalista podnikat s vlastními penězi a nést tak sám veškerá rizika, dnes je daleko ziskovější a bez jakéhokoliv rizika podnikat se státními penězi, zisky si přivlastnit a ztráty znárodnit.

 

Kdyby se vláda chovala alespoň trochu zodpovědně a možná i neúplatně, pak by tyto účty byly u ČNB, při účasti 5mil lidí by za první tři roky měla na postavení dalšího Temeliná, třeba v Blahutovicích a taková jaderná elektrárna by nesla každoročně na 50miliard zisku. Za tři či čtyři takové tříleté období by stály další tři či čtyři jaderné elektrárny a dokázaly by svým ziskem plně pokrýt potřeby všech důchodců, bez nutnosti jakýchkoliv odvodů z mezd.

 

Jak je vidět, k prosperitě a blahobytu se musíme proinvestovat a ne prošetřit, investice musí být ve vlastnictví státu, nikoliv soukromníka který vždy najde cestu, jak od státu peníze vzít, ale na druhé straně mu nic nedat!

 

Diskuse

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2020 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz