Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Topologie Federmann

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Úvod

Podíváme-li se na Zapojení Federmann (Baxandall) 2006, pak se zapojení na první pohled může jevit jako zcela běžné, ale zdání klame, proto se na jednotlivé detaily ještě jednou podívejme blíže, stejně jak na podmínky aby mohl Baxandallův korektor nést vlastnosti zapojení Topologie Federmann.

 

Vlastnosti zapojení Topologie Federmann

Jak již bylo napsáno, aby mohl Baxandallův korektor nést vlastnosti zapojení Topologie Federmann musí splňovat dvě důležité podmínky:

 

 1. Musí být postaven s dostatečnou rezervou zisku a to v pásmu až do 100kHz včetně.
 2. Musí mít dostatečnou přebuditelnost.

 

Rezerva zisku

Velikost rezervy zisku vychází z poznatků o vlivu rezervy zisku na zkreslení, potřebné šířky pásma popsané v SACD, blíže vinylu? a Dynamické saturaci, jako příčině Tranzistorového zvuku!. Při rezervě zisku 40dB je zaručeno, že poměr užitečného signálu a zkreslení bude větší jak 100:1, tato rezerva zisku je důležitá pro celé přenášené pásmo až do 100kHz, tím je rovněž zaručeno dostatečně malé Udif.

 

Úrovně a přebuditelnost

Šířka pásma

Ty nejnáročnější požadavky na kvalitu přenosu elektroakustického signálu, jsou dány možností nastavit zcela rovnou charakteristiku pro pásmo 5Hz÷100kHz, jak jsem již dříve napsal, je to u většiny jiných zapojení zcela nemožné. Aby bylo možno nastavit zcela rovnou charakteristiku až do 100kHz, je nutné aby šířka pásma byla mnohem větší.

 

Výkon v závislosti na frekvenci

S přihlédnutím k vlastnostem živé hudby a zvuku jako takového, jak bylo uvedeno v článcích Hi-Fi zesilovač a opravdu potřebný výkon a Jaký zesilovač pro subwoofer - dunidlo? zjistíme, že největší výkonové zatížení je na nejnižších kmitočtech, není tedy nutné se hnát za plným rozkmitem výstupního napětí na vysokých kmitočtech, stejně tak není nejdůležitějším parametrem rychlost přeběhu.

 

 

 

 

 

 

 

Maximální napětí

Maximální výstupní napětí je důležité v rozsahu od cca 5Hz do 200÷500Hz. Při napájení ±12V, je možné se s amplitudou dostat až k 10V, tedy s efektivní hodnotou k 7V, což hravě postačí pro koncový zesilovač s napájením ±70V a zesílením 20dB.

V běžné hudbě výkon, tedy i napětí nad 200÷500Hz velmi rychle klesá, totéž platí pro SACD převodníky, které pro 1kHz mají možnost 100x více stejných napěťových kroků jak pro 100kHz. Nemusíme se tedy zbytečně hnát za plným rozkmitem do nejvyšších frekvencí.

 

Nominální úroveň

Pokud vycházíme s maximální amplitudy a přebuditelnosti například 20dB, pak nám vyjde nominální úroveň signálu o 20dB nižší než je úroveň maximální. Při mezní amplitudě 10V můžeme použít nominální úroveň pouhý 1V, tedy úroveň přibližně 0dB, s menší přebuditelností pak úroveň úměrně vetší.

Totéž platí o zdvihu, pokud je ±20dB, pak by se neměl signál dostávat do limitace a do stavu, který by jej již koncový stupeň bez omezení nezpracoval. Jak je patrné z výkonového rozložení signálu, je kritické pásmo nízkých frekvencí do cca 500Hz, neboť pásmo v okolí 15kHz má již úroveň o cca 20dB nižší.

 

Dělící kmitočet a počet pásem

Pro normální tónový korektor postačí pouze dvě pásma, jedno dolní a druhé horní. Tónový korektor zcela postačí jak byl původně myslel samotný Peter James Baxandall.

Dělící kmitočet volil P. J. Baxandall na 1kHz či těsně pod, stejný dělící kmitočet nám vyjde při pohledu na závislosti lidského sluchu na frekvenci při různých úrovních akustického tlaku.

 

 

 

 

Potřebný zdvih

Nízké frekvence

Dále se můžeme podívat na potřebný zdvih, pominu-li nedostatky poslechové místnosti a reproduktorových soustav a omezím-li se pouze na nelinearitu lidského ucha v závislosti na frekvenci při různých akustických tlacích, pak zjistím, že pro běžný poslech si většina posluchačů vystačí s hlasitostí 50dB.

Vycházeje z toho, že nahrávka byla pořízena při hlasitosti 90dB, pak se dynamika celých 40dB dostává pod práh slyšitelnosti a samotné Hi-Fi je již to tam. Podívám-li se pozorněji pak je patrné, že nízké kmitočty při poslechové úrovni 50dB slyší lidské uch o dalších 20dB slaběji a musíme je tónovým korektorem dorovnat!

Nižší hlasitosti jak 50dB již vzhledem ke značnému propadu velké části akustického výkonu pod práh slyšitelnosti, nemá cenu řešit, stejně jak uvažovat o výrazně větším zdvihu jak ±20dB. Menší zdvih jak ±20dB rovněž ztrácí význam rozebírat.

   

Vysoké frekvence

Podíváme-li se na frekvence nad dělícím kmitočtem 1kHz, pak pro korekci nelinearity lidského sluchu vystačíme s ±5dB. Vzhledem ke stavební akustice, většímu úbytku vysokých tónů a směrovosti vysokotónových reproduktorů, je vhodné volit obdobný zdvih jako na kmitočtech nízkých tedy stejných ±20dB.

 

Frekvenční průběhy

Jako frekvenční průběhy je vhodné, aby dělící kmitočet nebyl téměř nastavením obou pásem ovlivňován, jako kraje pásem je vhodné zvolit celou šířku slyšitelného pásma tedy spodní okraj 20Hz a vrchní okraj 20kHz a na těchto kmitočtech dosáhnout požadovaného zdvihu ±20dB.

 

 

 

Závěr

Za naprosto dokonale lze považovat naměřené charakteristiky Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K, který má pásmo 10Hz÷100kHz naprosto vyrovnané, na krajích s poklesem do 0,1dB, celková šířka pásma pro pokles 1dB je 4Hz÷350kHz a pro pokles 3dB je 2Hz÷600kHz.

Dále je z grafu patrný rozsah regulace basů a výšek, pro 20Hz je to ±20dB a na frekvenci 20kHz je naměřený rozsah ±19dB. Pásmo v okolí dělícího kmitočtu je dostatečně široké a není nastavením dolního ani nastavením horního pásma ovlivňováno.

Naměřené a v grafu zobrazené zesílení cca 10dB není realizováno samotným korektorem, ale použitým předzesilovačem, který je tónovému korektoru předřazen.

 

 

 

Související články:   

 1. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann -srovnání
 2. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - charakteristiky
 3. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - úrovně  
 4. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - šum
 5. Nebuďte negramotní, aneb SPICE Compatibile programy 
 6. Technická slepota a temno, aneb spásný pokus omyl a znevažování standardů 
 7. Nebuďte negramotní potřetí, aneb výkonová ztráta 
 8. Nebuďte negramotní podruhé, aneb neznalosti "Mistrů" při výpočtech

 

Diskuse

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

V článku Tónový korektor Baxandall vs. Federmann jsem popsal princip zapojení zpětnovazebního korektoru který je znám od roku 1952 pod názvem Baxandallův korektor, tento korektor samozřejmě měl a má i svou pasívní podobu.

 

Baxandall vs. Federmann

Aby mohl Baxandallův korektor nést vlastnosti zapojení Topologie Federmann musí splňovat několik důležitých podmínek:

 

 • 1.       Musí být postaven s dostatečnou rezervou zisku a to v pásmu až do 100kHz včetně.
 • 2.       Musí mít dostatečnou přebuditelnost.

 

Tyto dvě zdánlivě banální podmínky dovolují splnit ty nejnáročnější požadavky na kvalitu přenosu elektroakustického signálu, dovolují nastavit zcela rovnou charakteristiku pro pásmo 5Hz÷100kHz, což je u většiny jiných zapojení zcela nemožné.

 

Nevhodný OZ

Snahou v Topologii Federmann je dosáhnout rezervy zisku přes 40dB, což garantuje zkreslení řádu tisícin procenta a současně zaručuje ten nejvěrnější přenos.

Jak je patrné při omezení se pouze na pásmo do 20kHz a nedostatku důrazu na rezervu zisku, dochází u konstruktérů velmi často k použití nevhodného OZ.

Znázorněný OZ má na frekvenci 10kHz zesílení pouhých 40dB tedy 100x, je to ve skutečnosti jeho použitelná šířka pásma při zesílení 0dB a pro použití v korekčním zesilovači, stejně jak v jakémkoliv jiném nf. zesilovači je naprosto nevhodný!

 

 

 

 

Vhodný OZ

Zde se můžeme podívat na použití vhodného OZ, který má zesílení 60dB na kmitočtu 45kHz a 55dB na kmitočtu cca 80kHz. Při kmitočtu 100kHz má ještě zesílení 53dB!

Přestože jde o jeden z nejlepších OZ, který byl kdy vyráběn a je pro audiosignál velmi vhodný, přestože má šířku pásma 70MHz, podmínku Topologie Federmann již plně nesplňuje!

Jde o OZ LT1028, který má naprosto excelentní vlastnosti a pro Topologii Federmann je použitelný až do zesílení 53dB-40dB=13dB. Pro dále uvedené korektory s nastaveným zdvihem ±15 a 20±dB však jen stěží seženeme něco lepšího a budeme se muset smířit s tím, že podmínka rezervy zisku nebude nad zesílení +13dB již splněna.

 

 

 

 

Legendární TW40

Podívejme se nyní na tolik používané zapojení s jedním tranzistorem, které bylo použito i u dnes již legendárního zesilovače TW40.

Zapojení má natavené zesílení +10dB, použitý tranzistor KC509 si vedl velmi dobře a jeho zesílení je těsně pod +50dB. Pokud zapojení podrobíme kriteriu Topologie Federmann, pak neprojde ani při nastavení rovné charakteristiky, která zas tak moc rovná není.

Pomineme-li chybné zapojení elektrolytických kondenzátorů a nevhodně omezené zdvihy korektoru, nezbývá než uznat, že v době vzniku, kdy nebylo možno využít simulačních programů, šlo o zapojení vcelku zdařilé, které mnozí dodnes přes jeho chyby stále doporučují.

 

 

 

Korekční zesilovač „zapojení Federmann“

Korekční zesilovač „zapojení Federmann“ vznikl hluboko v minulém století či tisíciletí, bez znalostí simulačních programů a jen z náznakem tušení o vlivu rezervy zisku na zkreslení, kterou jsem zadokumentoval a dostatečně popsal až v tomto tisíciletí.

Z přiložených grafů je však dobře patrné, že již tato topologie velmi dobře splňoval potřebnou rezervu zisku a při 100kHz se již blížila potřebným 40dB!

„Zapojení Federmann“ oproti zapojení jednoho tranzistoru u TW40 zvýšilo zesílení samotného zesilovače připomínajícího vnitřní strukturu OZ o cca 15dB, korektor jako celek má základní přenos 0dB, tedy celkové zesílení o 10dB kleslo, tímto se rezerva zisku zvýšila o +25dB.

 

 

 

 

 

 

Zapojení Federmann (Baxandall) 2006

Ukázka konkrétního zapojení, vzniknuvšího v roce 2006, kde jsou nastaveny dva různé zdvihy cca ±15dB a ±20dB, u obou zapojení je střední kmitočet volen na 1kHz.

Zapojení již vychází z poznatků o vlivu rezervy zisku na zkreslenípotřebné šířky pásma popsané v SACD, blíže vinylu?  a Dynamické saturaci, jako příčině Tranzistorového zvuku! Zapojení je snad nejvhodnějším kompromisem použitím vhodných OZ, kdy je ještě dostatečná rezerva zisku i linearita zesilovače.

Bipolární OZ mají vyšší zesílení a šířku pásma, naopak OZ s FET prvkem na vstupu zase lepší linearitu s ohledem na Udif.

 

  

 

Brzy dokončení

 

 

Související články:   

 1. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann -srovnání
 2. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - charakteristiky
 3. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - úrovně  
 4. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - šum
 5. Nebuďte negramotní, aneb SPICE Compatibile programy 
 6. Technická slepota a temno, aneb spásný pokus omyl a znevažování standardů 
 7. Nebuďte negramotní potřetí, aneb výkonová ztráta 
 8. Nebuďte negramotní podruhé, aneb neznalosti "Mistrů" při výpočtech

  

 

Diskuse

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

V článku Předzesilovač „zapojení Federmann“  jsem uvedl velmi slušné zapojení pro MM přenosku, které bylo mnohokráte realizováno a vyšlo z mé dílny v minulém století či tisíciletí.

S příchodem nového milénia, se  nejenom změnilo číslování s QQF na HQQF, tedy High Quality Quantity Federmann, jak jsem uvedl v článku Ohlédnutí za zesilovači řady QQF-55-500, ale byl dovyvinut velmi slušný Modul HI-Fi zesilovače HQQF-55-506W-5-1 a Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K.

Nastal čas se vrátit k předzesilovači pro  MM a MC gramofonovou přenosku. Dříve než se tak stane, je zapotřebí si udělat jasno, jaké požadavky boudou na tento naprosto špičkový produkt kladeny, jak se vlastně jednotlivé nahrávky pořizovaly či pořizují a jakou zvolit cestu k obnovení zaznamenaného zvuku.

Není nahrávka na Vinylu jako nahrávka, nahrávky se liší jednotlivými interprety, žánry, materiálem, ale také různými standardy kterými byly zaznamenány.

 

Volba zesilovače

Korekční zesilovač či zesilovače, které jsem použil pro demonstraci konkrétních záznamových norem a standardů, ještě neodpovídají konečné podobě korekčního zesilovače pro MC a MM přenosku, mají spíše sloužit k jednoduchému pochopení vlastností korekčního zesilovače.

V zapojení se naplno zúročují mé zkušenosti shrnuté a objasněné v článku  Vliv rezervy zisku na zkreslení. Zde je jasně ukázáno, že požadované zesílení 40 více dB je nutno rozdělit na dva samostatné na sebe navazující zesilovače. Požadovaná rezerva zisku je snadno kontrolovaná, jak jsem již mnohokráte napsal a je důležitá při frekvenci 100kHz. Jde o jednoduchý kontrolní bod a je vhodná cca  40dB a více, což je požadavek velmi tvrdý!

Jednotlivé zesilovače je nutno zapojit jako invertující, aby se potlačil vliv souhlasného signálu, navíc se jednotlivé R-C filtry chovají jako zapojené proti zemi a nedochází k jejich nežádoucímu ovlivňování.

Tucet různých norem

Tucet různých norem a nyní si musíme vybrat která je ta pravá. Podíváme-li se jak která norma vznikala a kde byla používána, pak zjistíme že jsou stále platné všechny a pro opravdu věrnou reprodukci musíme pro tu či onu nahrávku použít tu správnou korekční křivku, poplatnou správné normě.

 

Tucet různých norem seřazených do tabulky, včetně časových konstant v µs

 

 

Tucet různých norem seřazených do jednoho grafu

 

 

 

Evropská charakteristika "250"

Jde o starou evropskou charakteristiku používanou pro nahrávky na šelakových deskách 78ot. HMV N78 (His Masters Voice), Columbia N78 produced by E.M.I., England, CETRA N78, Italy, English Parlophone, Brunswick a další, časová konstanta 636µs (250Hz).    

 

 

Evropská charakteristika "500"

Jde o starou evropskou charakteristiku používanou pro nahrávky na šelakových deskách 78ot. před rokem 1950, kterou používalo i mnoho amerických společností, s výjimkou RCA Victor a Columbia, časová konstanta 318µs (500Hz). 

 

  

 

Columbia N78

Americká norma používaná pro nahrávky na šelakových deskách 78ot. Columbia N78 s časovými konstantami 530µs (300Hz) a 100µs (1.590Hz).

    

 

Columbia LP M33

Norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot. Anglická HMV M33, Vanguard, Bach Guild, Cetra M33, a Vox s časovými konstantami 1.590µs (100Hz), 318µs (500Hz), a 100µs (1.590Hz). 

 

 

NAB

NAB (National Association of Broadcasters) norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot. s časovými konstantami 318µs (500Hz) a 100µs (1.590Hz). 

 

   

 

NARTB

NARTB (National Association of Radio  and  TV  Broadcasters) norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot. užívaná v uměleckých kruzích Capitol, MGM a Westminster s časovými konstantami 2.720µs (60Hz), 318µs (500Hz), a 100µs (1.590Hz). 

 

  

AES

AES (Audio Engineering Society) norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot zavedená v roce 1951 kompatibilní se standardy používanými převážně v USA s časovými konstantami 398µs (400Hz) a 64µs (2.500Hz).  

 

 

London

London (London Gramophone Corporation) London M33 a M45, norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot i SP 45ot. s časovými konstantami 1.590µs (100Hz), 318µs (500Hz), a 57µs (2.800 Hz).

 

 

CCIR

Doporučení Plenárního  shromáždění CCIR pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot. č. 134 z roku 1953 DGG 33, Německo 1952-1955 s časovými konstantami 450µs (350Hz)  a 50µs (3.180Hz). 

 

 

IEC 

IEC doporučení z roku 1955 pro N78, desky 78ot.  B.S. (British Standard) No. 128 s časovými konstantami 3.180µs (50Hz), 450µs (350Hz) a 50µs (3.180Hz). 

 

 

RCA Victor & IEC No.98

Nový Orthophonic standard z roku 1952, doporučení NARTB  z roku 1953, IEC No.98 z roku 1955 a světový standard BS Č. 128 od roku 1967 s časovými konstantami 3.180µs (50Hz), 318µs (500Hz) a 75µs (2.120Hz). 

   

 

TELDEC

Společnost Telefunken a Decca založil nahrávací společnost, která používá charakteristiky DIN z července 1957, DIN45533, DIN45536, DIN45537 s časovými konstantami 3.180µs (50Hz), 318µs (500Hz) a 50µs (3.180Hz). 

 

 

Závěr

Tento článek je pouhým průřezem používanými standardy záznamu na gramofonových deskách a potřebných charakteristik předzesilovačů pro MM a MC gramofonové přenosky. Zároveň bude sloužit jako základ návrhu opravdového Hi-Fi předzesilovače pro MM a MC gramofonové přenosky.

 

Diskuse

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

Zapojení zpětnovazebního korektoru Baxandall je vcelku známé a hojně využívané, ne všechny konstrukce jsou však vhodné. Konstruktéři se dopouští mnoha chyb a panuje mnoho mýtů.

Jde o obdobné zapojení, které jsem uvedl v článku MC a MM přenosky nejenom RIAA standardy, kdy je celková zpětná vazba tvořena kombinací prvků Z1 a Z2.

Primárně jako invertující zesilovač nyní používám i Zesilovač 500W/1000W, HQQF-55-506W-5-1.  Zapojení bylo použito i u Korekční zesilovač „zapojení Federmann“  a Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst.

Princip a vlastnosti

Jak jsem již v úvodu zmínil budeme se zabývat dvoupásmovým zpětnovazebním korektorem, zapojeným v záporné zpětné vazbě, kdy zesilovač pracuje jako invertující.  Popis bude soustředěn na OZ, který však může být realizován i jako diskrétní viz Korekční zesilovač „zapojení Federmann“

 

 

 • 1.       Napěťové zesílení je přibližně dáno vztahem Au=-Z2/Z1.
 • 2.       Zkreslení je přibližně dáno vlastní linearitou použitého OZ, podělenou rezervou zisku, viz Vliv rezervy zisku na zkreslení. V případě použití jedno či více tranzistorového zesilovače viz TW40 již není možné dosáhnou slušných vlastností, stejně jak při použití pomalých OZ.
 • 3.       Šumové vlastnosti záleží na vlastnostech použitého OZ a šumového napětí na odporu, který je součtem R1+paralelní kombinace Z1 a Z2. Teto problematice bude brzy věnován vlastní článek.

 

 

Původní zapojení

Původní zapojení popsal By P. J. BAXANDALL v textu Negative Feedback Tone Control, nejde o nic jiného, než využití frekvenčně závislé celkové zpětné vazby:

 

 

 

  Volba dělící frekvence

Jedním z hlavních úkolů při návrhu, je volba dělící frekvence, jak si ukážeme není to jednoduché se správně rozhodnout, pokud nechceme použít například 14 pásmový Gyrátor - ekvalizér:

 

 • 1.       Lidský sluch vnímá nárůst frekvence do cca 800Hz jako lineární a nad tuto hranici spíše logaritmicky.
 • 2.       Lidský sluch má v závislosti na hlasitosti silně nelineární vlastnosti, viz přiložené charakteristiky.
 • 3.       Většina elektroakustických záležitostí je vyjadřována ve vztahu k frekvenci 1kHz.

 

 

 

 

Velikost zdvihu a jeho průběh

Stejně jak volba vhodné dělící frekvence, není jednoduchá ani volba samotného průběhu a požadovaného zdvihu či poklesu:

 

 • 1.       Korektor by měl přednostně korigovat odlišnost akustických vlastností poslechového prostoru, jehož vlastnosti se mění převážně lineárně s frekvencí. Řešení různých nežádoucích rezonancí ponechme spíše na stavební akustiky, či na zcela samostatné řešení, toho či onoho prostoru.
 • 2.       Korektor by měl mít možnost reagovat na nelineární vlastnosti sluchu v závislosti na hlasitosti. Těmto vlastnostem je zapotřebí uzpůsobit jak průběh tak dělící frekvenci, případně ještě přidat fyziologickou regulaci hlasitosti.

  

Alternativy a úlety

Dále se můžeme podívat na různé alternativy a úlety. Vypustíme-li řadu pasívních korektorů, které mnozí použili, jako východisko z nouze, neboť neuměli řádně sestavit zpětnovazební korektor, u kterého by bylo možno nastavit rovnou charakteristiku, v konečném důsledku výrazně sníží úroveň signálu, aby musela být následně zesílena se všemi důsledky nárůstu zkreslení a šumu.

Zůstanou nám jenom korektory zpětnovazební, které jsou více či méně odvozeny od korektoru Baxandall.

 

Za povšimnutí stojí i jakýsi "úlet" v podání DPA550, kde již ani nejde o korektor, ale o zdůraznění kmitočtu 17kHz a 30Hz. Toto zdůraznění je na samém okraji slyšitelného pásma a těžko určit, zda mělo korigovat nedostatky  reproduktorové soustavy či sluchového orgánu posluchače.

Dále je nutno dodat, že obdobné pásmové propusti lze využít jako filtru Prezence, ale ten je nutno naladit na kmitočet v rozmezí 3÷4kHz.

   

 

  

  

 

 

  Související články:  

 1. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann -srovnání
 2. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - charakteristiky
 3. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - úrovně  
 4. Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - šum
 5. Nebuďte negramotní, aneb SPICE Compatibile programy 
 6. Technická slepota a temno, aneb spásný pokus omyl a znevažování standardů 
 7. Nebuďte negramotní potřetí, aneb výkonová ztráta 
 8. Nebuďte negramotní podruhé, aneb neznalosti "Mistrů" při výpočtech

  

 

Diskuse

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

Po článcích Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst a Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst pokračování, konečně přichází dokončená podoba Hi-Fi předzesilovače, alespoň co se plošného spoje týče, včetně jeho měření.

Na fotografii je vidět hotový modul Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K o celkovém rozměru 357x45x60mm (ŠxHxV), před zamontováním do předního panelu. Modul je vybaven vlastním síťovým transformátorem a stabilizátorem symetrického napětí, což mu umožňuje naprostou nezávislost na napájení jiných, například napájení koncového stupně a zároveň vylučuje možnost vzniku nežádoucích zemních smyček.

Dále je modul vybaven dvěma analogovými V-U metry, sloužícími pro měření a správné nastavení úrovně signálu v obou kanálech, bez čehož nelze dosáhnout optimálního využití excelentních vlastností samotného Hi-Fi stereo předzesilovače HQQF-55-506K, ale i následného koncového stupně.

 

 

 

 

Precizní nastavení

Vstupní zesilovač

Vstupní předzesilovač je navržen pro několik tipů OZ, včetně ultranízkošumových a disponuje krom jiného precizním nastavením frekvenční charakteristiky, což není nic jiného, než proměnná kapacita v celkové ZV, kterou lze frekvenční průběh optimálně nastavit.

 

 

 

 

 

 

Poněvadž má vstupní předzesilovač plynule nastavitelné zesílení, je nutno proměnnou kapacita v celkové ZV nastavit pro nejpoužívanější vstupní úroveň, potažmo nejpoužívanější zesílení.

Na následujících je patný rozsah nastavení obdélníkového průběhu o kmitočtu 10kHz. Dále je detail hran, kde je patrný jejich průběh, ale i rychlost přeběhu, která je mezi 30 až 40V/µs.

 

 

 

Výstupní zesilovač - celek

Jako další stupen, je použit Baxandalův korektor, k jeho optimálnímu nastavení slouží rovněž kapacitní trimr. Po nastavení korektoru na obdélníkovém kmitočtu 1kHz na rovný průběh, Basy a Výšky, Prezence vypnut.

Bylo následně provedeno nastavení kapacitního trimru, rovněž při obdélníkovém průběhu o kmitočtu 10kHz. Na fotografiích je patrný obdélníkový průběh i detaily jeho hran včetně rychlosti přeběhu, která je pro celý korektor cca 20V/µs.

 

 

 

 

   

Korekce - naměřené průběhy

Jako další následují naměřené přenosové charakteristiky modulu korekčního Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K. Při rovném nastavení pro pokles pouhých -0,1dB je šířka přenášeného pásma neskutečných 10Hz-100kHz, pro pokles -1dB je šířka přenášeného pásma 4Hz-350kHz a pro pokles -3dB je šířka přenášeného pásma 2Hz-600kHz.

Dále je z grafu patrný rozsah regulace basů a výšek, pro 20Hz je to ±20dB a na frekvenci 20kHz je naměřený rozsah ±19dB.

 

    

 

Prezence

Následuje další naměřená přenosová charakteristiky, která ukazuje přenosové vlastnosti nastavitelného filtru Prezence. Filtr Prezence je pevně nastaven na 3,5kHz, při nulovém nastavení basů a výšek je regulovatelný jeho zisk od 0,0dB do +10dB. Aby neovlivňoval frekvenční charakteristiku při nenulovém nastavení výšek, je vypínatelný.

 

 

  

 

Závěr

Závěrem je nutno říci, že jde o naprosto špičkové provedení Hi-Fi stereofonního korekčního předzesilovače, který je krom stereováhy nadstandardně vybaven i regulací vstupní citlivosti.

Rovněž je nadstandardně vybaven k měření a správnému nastavení úrovně v jednotlivých kanálech dvěma analogovými V-U metry.

V neposlední míře disponuje neskutečně velkou šířkou pásma a velmi dobrou regulovatelností basů i výšek. Pro potřeby vytáhnutí hlasu či některých nástrojů dopředu, je možno použít filtr Prezence, který je vypínatelný.

Nejde abych zde nepřipomněl, že uvedené měření, ale i naměřené hodnoty jsou naprosto nadstandardní a nemají v amatérské, ale ani profesionální praxi obdoby.

V úplném závěru, bych vyzdvihl možnost použití několika druhů OZ, včetně ultranizkošumových, kde je možné se dostat i na naprosto bezkonkurenční vlastnosti šumové, o ultranízkém zkreslení nemluvě.

V příštím článku se můžete těšit na přední panel či subpanel, do kterého přijde celý stereofonní modul Hi-Fi korekčního předzesilovače HQQF-55-506K vsadit.

 

 

Diskuse

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2020 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz