Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Zrcadlo nejenom ČS internetu

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 Útok na redakci časopisu Charlie Hebdo

První mé podezření padlo ještě před útokem na redakci časopisu Charlie Hebdo v lednu 2015, pro mne v té době z nevysvětlitelných příčin nebývale rostla návštěvnost s destinace, která byla vždy pro můj web nevýznamná, navíc návštěvníci moc nečetli jen prohledávali a prohledávali.

Statistiky jsou zajímavé a vždy když se o mém webu někde moc diskutovalo, bylo to dohledatelné, včetně důvodu, zde však žádný důvod nebyl, až najednou přišel útok na redakci časopisu Charlie Hebdo.

 

 Leden 2015

Návštěvnost leden 2015

 

 Návštěvnost webu jako nástroj politicko-válečnického stavu?

Ano návštěvnost mého webu jako nástroj politicko-válečného stavu, předpokládám že nejde o návštěvnost mého webu, ale že to platí obecněji, pokud se někde něco chystá, aktivity různých složek rostou a nezůstávají bez povšimnutí. Podíváme-li se na poklidný měsíc, například návštěvnost v březnu 2017, je vidět kdo kdy přichází a jaký zájem o obsah mého webu jeví, většina měsíců moc z ustálené řady nevybočuje.

 

 Březen 2017

Návštěvnost březen 2017

 

Návštěvnost v březnu 2018

Návštěvnost v březnu 2018, byla od počátku měsíce silně podezřelá, hned mi bylo jasné, že se něco velkého chystá, snaha o politické změny v ČR, komunistický poslanec Zdeněk Ondráček odstoupil z čela komise pro kontrolu GIBS či snaha o politické změny v SR, poslanci slovenského parlamentu vyslovili důvěru nové vládě premiéra Petra Pellegriniho.

Toto vše se nějakým způsobem mohlo projevit, ale návštěvnost ani po těchto vynucených změnách nepolevovala, bylo jasné, že ani manifesty a nepokoje v bývalém Československu nejsou konečným cílem a pravou příčinou nebývalé návštěvnosti, až najednou přišel NOVIČOK.

 

 Neúplný březen 2018

Návštěvnost březen 2018

 

Česká stopa a NOVIČOK?

Prezident ji nechává prošetřit, ale Martin Stropnický (ANO 2011) doslova šílí, je to super tajné, nic o tom nevíme, nikdy jsme s tím nepřišli do styku atd. stejně tak Miroslava Němcová (ODS), ta jde ještě dále,

Stropnický - zcela mimo obraz a realitu

Někdejší šéfka sněmovny Miroslava Němcová (ODS) se ostře vyjádřila vůči Prezidentovým snahám o nalezení pravdy, na tiskové konferenci oznámila, že postoj Miloše Zemana k údajnému výskytu otravného plynu novičok na území ČR je velezradou.

Němcová - pravda se musí umlčet všemi prostřadky

Nezbývá než zachovat chladnou hlavu a podívat se na problematiku blíže. Vojenské chemické jednotky byly vždy významnou součásti naší Armády, není pochyb, že s bojovými látkami podobného typu přišly za starého režimu do styku, a není tomu jinak ani v dobách dnešních. NATO naše vojenské chemické jednotky využívá jako významnou součást NATO, není myslitelné aby takto významná složka mohla cokoliv řešit, aniž by znala co má řešit, A230 a vyšší musí dokonale znát, museli je mnohokráte zkoumat a nalézat protilátky, je to součást jejich poslání a jejich práce.

Novičok není tak tajný jak se mám Němcvá, Stopnický a další neználci snaží namluvit a ani ta ruská stopa není tak ruská, kdo však stojí za návštěvností webů zůstává velkou neznámou, můžeme jen spekulovat, stejně se nepřiznají. Otázkou zůstává, je všechno jenom náhoda?

  

Česká stopa NOVIČOKu

 

Závěr

Usilovné vyhošťování velvyslanců není nic jiného než příprava na válku, kauza Novičok je zjevně pouhou maskovací sítí, aby byl alespoň nějaký důvod, důvod obdobný jaký stal na počátku I. i II. světové války, z čehož mne až mrazí, obzvláště když si uvědomím, že se vše děje v těsné blízkosti britské obdobě US Area 51, komplexu Porton Down, který se bojovým látkám věnuje více jak 100let, více jak 100let je testuje na často nic netušících lidech.

Novičok se u nás skutečně vyrábí, přiznal ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně, co dodat, snad jen to, že jde o desítky gramů, což by stačilo na zabití jen desítek tisíc lidí.

Nejde však ani tak o ruskou bojovou látku, jako spíše o americkou US patenty a NOVICHOK.

 

Diskuze

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Úvod

Jak bylo zmíněno v článku RIAA dnešních dnů vs. Actidamp "Mnoho se toho o charakteristikách a předzesilovačích RIAA a jím podobných napsalo, jednoduše lze předzesilovače rozdělit na zpětnovazební a bez zpětné vazby, tady pasívní. Texty jsou často kompilací mnoha mýtů a pověr, promíchaných s fakty a realitou, objevení-se úplných nesmyslů nevyjímaje." Dnes se podíváme na problematiku s hlediska zesilovačů Topologie FEDERMANN. 

Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí: Zesilovače bez celkové zpětné vazby. Zesilovače řady HQQF-55-51X (2)  s. 25

 RIAA v Topologii FEDERMANN

"V minulosti již zde bylo na uvedené téma několik článků, například MC a MM přenosky nejenom RIAA standardy ..., nebo také Elektronkový předzesilovač HQQF-55-510, který je jak s rovnou přenosovou charakteristikou, jak bylo zveřejněno v PE-AR 02/2018, ale jde také osadit s přenosovou charakteristikou RIAA, jak bude zveřejněno v PE-AR 03/2018.

Jde o předzesilovač té nejvyšší možné či dosažitelné kvality, je konstruován s pasivními korekčními prvky, tedy bez celkové zpětné vazby, korekční kondenzátory jsou s trvalým velkým napětím, korekční prvky jsou téměř nezatížené, čímž mají charakteristiku nejblíže charakteristice ideální, šumové vlastnosti jsou rovněž excelentní, více již až v PE-AR 03/2018."

Toliko bylo prozrazeno v předchozím článku  RIAA dnešních dnů vs. Actidamp, v části RIAA a Hi-Fi svět. Částečně byl rozdíl zpětnovazebních a přímozesilujících zesilovačů popsán v textu  12. výroční článek v Praktické elektronice AR 01/2018 a dříve,  konkrétně v samotném textu PE-AR 02/2017, PE-AR 03/2017 a textu PE-AR 01/2018.  

RIAA předzesilovač

Zesilovače bez celkové zpětné vazby

Výhody zesilovačů bez celkové zpětné vazby jsou především v tom, že případné zkreslení nemůže kolovat stále dokola, je menší možnost vzniku intermodulačního zkreslení, nevýhodou je, že není co porovnávat, k čemu se dotahovat a samotná konstrukce musí být mnohém přesnější s mnohem širší lineární oblastí a v konečné fázi potřeba držet pracovní bod v co nejmenší pracovní oblasti a bez změny směru proudu, tedy striktně ve třídě A, ideálním řešením je koncepce plně symetrického zesilovače či předzesilovače, toliko v kostce o samotných zesilovačích bez celkové zpětné vazby. 

RIAA předzesilovač

RIAA korekční členy a další

Samotné korekční členy jsou dalším úskalím, zde rovněž platí vyhnutí-se změny směru proudu a nejenom to.

FE=k*Q1*Q2/R2,

můžeme tedy napsat že

FE=f(U)

FE  je elektrostatická síla působící na desky kondenzátoru, v konečném důsledku je její velikost funkcí napětí na tomto kondenzátoru, toto napětí tlačí desky k sobě, deformuje dielektrikum a tím mění kapacitu, v konečném důsledku je změna této kapacity dalším zdrojem zkreslení.

Chceme-li mít toto zkreslení co nejmenší bez ohledu na typ a cenu použitého kondenzátoru, musíme co nejvíce potlačit změnu této kapacity, deformační změnu rozměrů dielektrika, nejlépe tím, že potlačíme změnu napětí. Přesněji řečeno poměr mezi napětím a jeho změnou, amplitudou signálu a statickým napětím. Zapojení HQQF-55-510 je tak pouze doplněno o korekční členy, které mohou být zapojeny mezi větve. S ohledem na minimalizaci všech druhů zkreslení a to, i na minimalizaci možného tvarového zkreslení signálu v důsledku působení FE, byly použity pro HQQF-55-510RIAA korekční členy po každou větev samostatně, tedy na každou časovou konstantu korekční členy dva, každý korekční člen je pak zapojen proti zemi, tedy pod napětím 150V + amplituda signálu.

Pro první dvě RIAA časové konstanty a zesílení 50dB, amplitudu vstupního signálu 5mV, je signálové napětí na Anodě elektronky 1,5V, vše při statickém anodovém napětí 150V. Změna anodového napětí je pak pouhopouhé 1%, což je naprosto excelentní. Excelentní nejenom pro stabilitu a lineárnost pracovního bodu, ale rovněž pro minimalizaci možného tvarového zkreslení, zaneseného jakýmkoliv použitým kondenzátorem, zapříčiněného deformací jeho dielektrika.

Pro třetí RIAA časovou konstantu je signálové napětí o 20dB menší, tedy pouhých 150mV, při obdobném statickém napětí 150V, amplituda je tedy pouhou 1/10 procenta, totéž platí pro kondenzátor vazební - výstupní. Vice již v Praktické elektronice AR 03/2018, která vyjde 5. března 2018, na straně 25. a dále.

 

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

V článku Byla vyhlášena Cena Bastlířů 2017, jsme upozornili na pozoruhodnou akci, dnes jsou již známy výsledky.

 

Na internetu se tu a tam objevilo hodnocení této akce, tu a tam se objeví i pozoruhodné hodnocení minulosti, minulosti ve které jsou kořeny dnes skomírající tvořivé činnosti. Kdyby v minulosti nevyrostly kořeny tvořivosti dostatečně silné, dnes by již dávno o této činnosti neměl nikdo žádné povědomí, neboť velmi podstatnou část této tvořivé obce tvoří lidé dříve narození.

Na internetu se objevila pozoruhodná diskuse na eBastlírně, ve které se mimo jiné snaží někteří výjimeční jedinci ukázat starou dobu poněkud v jiném světle. Ukázat, že bastlení bylo jen doménou vládnoucí stranické skupiny lidí a všem ostatním bylo vše zakázáno, takový názor je prezentován těmi nejschopnějšími z eBastlírny, kteří jsou označení jako Team boss.

 

EKKAR opět perlí

Jak jsme si již u Team bosse eBastlírny EKKARa mohli zvyknout, opět vysvětluje širokým masám. Nyní vysvětluje, že právě ON musel ke koupi Amatérského Radia či čehokoliv jiného mít požehnání minimálně Ústředního výboru KSČ.

 

 

Realita

Realita však byla zcela jiná, osobně jsem měl na co jsem si vzpomněl, vše bylo však podmíněnou jistou inteligencí a schopností se v dané době orientovat, stačilo vědět kde napsat, či kde koupit. Většinu materiálu jsem objednával v zásilkových službách a časopisy, časopisy stačilo zaskočit na svou poštu a vyplnit objednávku, zaplatit předplatné a pak chodilo co jsem si zaplatil.

Jak vidíme na příkladu Team bosse eBastlírny EKKARa neuměl koupit ani časopis, tranzistory by nejraději našel mezi pračkami, světly či vařiči a dnes si stěžuje, že mu bylo vzdělání a bastlení upíráno.

Většina lidí však byla naštěstí zcela normální, normálně koupili kde koupit měli, nestěžovali si tehdy a nestěžují si ani dnes, uměli bastlit za starého režimu a dnes tvoří základ, těch co ještě něco málo tvoří. Mladých však neustále ubývá, pro mnohé je lepší či snad snazší sáhosáhle po vzoru Team bosse eBastlírny EKKARa  vysvětlovat proč to či ono nejde či jít nemůže, namísto toho aby to sami zkusili a o možnostech toho či onoho se sami přesvědčili.

 

 Závěr

Nedalo mi abych opět nenastavil zrcadlo dnešnímu internetovému prostředí, nepoukázal tak na množství nesmyslů a výmyslů se tam objevujících, ale také na to, že stále je mezi námi dost normálních lidí.

 

Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Úvod

Mnoho se toho o charakteristikách a předzesilovačích RIAA a jím podobných napsalo, jednoduše lze předzesilovače rozdělit na zpětnovazební a bez zpětné vazby, tady pasívní.

Texty jsou často kompilací mnoha mýtů a pověr, promíchaných s fakty a realitou, objevení-se úplných nesmyslů nevyjímaje.

 

 

RIAA a Hi-Fi svět

V minulosti již zde bylo na uvedené téma několik článků, například MC a MM přenosky nejenom RIAA standardy ..., nebo také Elektronkový předzesilovač HQQF-55-510, který je jak s rovnou přenosovou charakteristikou, jak bylo zveřejněno v PE-AR 02/2018, ale jde také osadit s přenosovou charakteristikou RIAA, jak bude zveřejněno v PE-AR 03/2018.

Jde o předzesilovač té nejvyšší možné či dosažitelné kvality, je konstruován s pasivními korekčními prvky, tedy bez celkové zpětné vazby, korekční kondenzátory jsou s trvalým velkým napětím, korekční prvky jsou téměř nezatížené, čímž mají charakteristiku nejblíže charakteristice ideální, šumové vlastnosti jsou rovněž excelentní, více již až v PE-AR 03/2018.RIAA na konkurenčních webech 

 

Zde je situace poněkud divočejší, mnozí spíše tápají a v tápání jim dokonale pomáhá řada nesmyslů, například tvrzením že někdo pro RIAA charakteristiku používá UHF GaAs FET 2SK140 s fo=80GHz, EKKAR na Avemanii jej dokonce nahrazoval, jeho použití doporučuje i na Ebastlirně, dokonce jim chce nahradit jeden z nejlepších tranzistorů, který byl kdy vyroben, nízkošumový nízkofrekvenční 2SC2545 s šumovým napětím pouhopouhých 0,5nV/√Hz.  

 

Závěr

Článek je spíše varováním před důvěrou v různé rádoby odborné weby, na nichž je možné dohledat téměř vše, ale postupem času byli z těchto technických "stok" odborníci vytlačeni a zůstali jen všeznalí o všem píšící "Mistři", kteří k prosazování vlastních rádoby kvalit, často znevažují práci jiných, aniž by tušili o čem píší a jenom píší a píší, zahlcují weby svými rozsáhlými, k tématu nic neříkajícími texty.

 

 Diskuse

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Senzace či něco zcela jiného?

Řadu let mám vážné pochybnosti o měření FFT, když se zvukovou kartou mající poměr S/N na nejvyšší dosažitelné úrovni -125dB, někteří "Mistři" měří odstupy na úrovni -160 a více dB a síťové rušení jim zcela zmizí. Poměry harmonických však nic neříkají o jejich fázích, čímž je celé měření, co se týče jeho vypovídající hodnoty dost degradováno.

Světe div se! Na slovanetu, ve vlákně Atomový dudy již takovým měřením pokořili hranici -300dB!

 

Měření FTT na úrovni -300dB, bez dalšího komentáře

Měření FTT na úrovni -300dB, bez dalšího komentáře

 Závěr

Při měřené napěťové úrovni 4V, by odpovídající hodnota o 300dB menší byla na úrovni 4 * 10-15V ! Jen připomenu, že doposud již nedělitelný náboj jednoho elektronu navýší, jeho přidáním, napětí na kapacitě o velikosti 1pF o 1,062 * 10-7V ! Odtud lze usuzovat na fakt, že na slovanetu právě objevili, jak nedělitelný jednotkový náboj dále rozdělit a to ne na jeho části, ale hned na desítky či stovky miliónů menších částic?

A bude to ještě lepší

V realu lepší než 300dB?

 Velmi pozoruhodné vlákno.

 

Diskuse

 

L

Nejnovější

Copyright © 2018 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz