Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

            Nejvyšší soud ČR v Brně

            prostřednictvím              

           Okresního soudu ve Vsetíně 

            a Krajského soudu v Ostravě

            Pobočka ve Valašském Meziříčí

           757 01 Valašské Meziříčí

 V Kunovicích 1. ledna 2014

 

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Věc: Dovolání 10Co 744/2012-235 (15Nc 3454/2009) - otevřený dopis 

Podávám tímto dovolání ve věci č.j. 10Co 744/2012-235 Krajského soudu v Ostravě, ze dne 30. září 2013. Promiňte mi, že se budu vyjadřovat, tak aby tomu rozuměl i prostý občan, neboť jsem odvolání pojal jako otevřený dopis, aby celý národ viděl, kam až soudní moc může zajít a jak dokáže jakoukoliv zlodějnu mistrně obhájit. Stačí, aby zloděj či jinak vlivný ukázal na jakoukoliv věc či číkoliv majetek a soudy se již hbitě postarají, aby bylo vše ukradeno a řádně zdůvodněno či zameteno, co se zdůvodnit nedá, se prostě zapře, výjimkou nejsou ani ze spisu ukradené nepohodlné dokumenty. Celé je to jedna velká zlodějna, kterou jakoby organizoval sám soud. Tento způsob výkonu Soudní moci zdá se mi poněkud nešťastným. 

 

Odůvodnění 

V současném množství lží a manipulací které jsou ve spisu založeny, přičemž důležité dokumenty byly naopak ukradeny, stále předpokládám, že dovolací soud podle § 237 c) o.s.ř. dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam a Nejvyšší soud nebude jen dalším článkem organizované zlodějny. 

 

I. 

Nebudu rozsáhle vysvětlovat, v čem spatřuji pochybení Okresního soudu i soudu Krajského, to nechť případně doplní právník, který mi bude bezplatně přidělen. Opakovaně jsem žádal a žádám soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce, ale soudy zřejmě pohrdají Listinou lidských práv a svobod, proto mi toto právo oba soudy svévolně upřely. Právního zástupce žádám na toto č.j. až do jeho konce a to pro zastupování před Nejvyšším soudem, kde již mi nemůže nikdo právníka upřít, ba dokonce bez právního zástupce soud nemůže ani jednat, rovněž pro případné právní zastupování před soudem Ústavním a soudem pro Lidská práva ve Štrasburku, neboť po zkušenostech již nevěřím, že to naše soudy jen tak nezametou. 

 

II. 

Seznamu přihlášených pohledávek nemůže být exekučním titulem z těchto důvodů: 

Pohledávka byla řádně popřena písemnou cestou na přezkumném jednání, není tedy mou vinou, že správce či soud lživě zapsal Petřekovu pohledávku do seznamu přihlášených pohledávek, jako mnou nepopřenou, přičemž správce měl poštou doručené i mnou osobně předané písemné popření této pohledávky, tento fakt nezmění ani skutečnost, že správce lhal a mé písemné popření bylo ze spisu ukradeno či záměrně do spisu nezaloženo, stejně jak bylo ukradeno ze spisu 40Cm132/2003, kde je doklad o založení do spisu, ale mé písemné popření pohledávky dopisem ze dne 16.5.2001 ve spisu již chybí. Pokud je pro soudce Okresního a Krajského soudu zcela normální, když je se spisy účelně manipulováno, že tam důležité dokumenty chybí, tak si myslím, že oba soudy měly tyto dokumenty nejdříve dohledat a teprve na jejich základě měly rozhodovat. Žádám Nejvyšší soud, aby i toto ve svém Usnesení zohlednil.

 

Správce mi účelově bránil přezkumného jednání se účastnit, nezákonným způsobem mi a mé rodině zabavoval více jak půl roku finanční prostředky, zabavování bylo účelné, aby mne a mou rodinu vyhladověl, vystěhoval a zlikvidoval, také proto, abych se nemohl k přezkumnému jednání dostavit, soud mu nařídil, aby to dal do 10.5.2001 do pořádku, tuto povinnost však správce nesplnil a nakradené prostředky účelově vrátil až po přezkumném jednání. Pokud je pro soudce Okresního a Krajského soudu zcela normální chodit do práce a přitom vydržet půl roku bez prostředků, vody, topení a stravy a ještě chodit 50hodin cesty k jednání a zpět, tak pro mne to normální není. Kdyby se o této skutečnosti dozvěděla sociálka, zcela jistě bych přišel o děti a byl bych neprodleně zavřen do blázince, žádám Nejvyšší soud aby toto nezákonné jednání správce, ale i  vědomé schvalování a úporné obhajování této dle mne podlé činnosti správce Okresním a Krajským soudem, ve svém Usnesení Nejvyšší soud rovněž zohlednil.

 

Byla podána žaloba na popření pohledávky, co více by měl člověk ještě udělat, než se svého práva domáhat soudní cestou. Pokud měl rozhodovat jiný soud, což v žádném případě z č.j. 40Cm132/2003 nevyplývá, je povinností každého soudu, aby nejdříve zkoumal věcnou příslušnost. Nikde není zákonem stanoveno, jakým způsobem musí být pohledávka popřena, nikde není zákonem stanoveno, jaký způsob popření pohledávky je nepřípustný, proto se domnívám, že další mnou činěné kroky mají stejný účinek a nelze je vyloučit a tvrdit, že to není popření pohledávky. Tvrzení Okresního a Krajského soudu, že žaloba na popření pohledávky, není popřením pohledávky, považuji za zcela absurdní a účelovou lež, která jen napomáhá mému dlouhodobému vykrádání a zotročování, předpokládám, že Nejvyšší soud ve svém Usnesení tuto část rovněž dle zdravého rozumu posoudí a rozhodne.

 

Má účast na přezkumném jednání byla NEZBYTNĚ NUTNÁ, tedy má omluva měla vliv pouze na neuložení či uložení pokuty, nikoliv na samotné jednání, ke kterému jsem nedal nikdy písemný ani jiný souhlas a i kdybych tak učinil, nemohl jsem jít nad rámec zákona, který jasně říká, že má účast je NEZBYTNĚ NUTNÁ! Přezkumné jednání se za této situace nemělo vůbec konat, v což jsem taky doufal.

 

Pokud jsem byl, na základě podvodné Petřekovy smlouvy a Okresním soudem nezákonného zablokování mého majetku, soudem kradoucím můj majetek ve prospěch zloděje - mého dlužníka, označen za úpadce, zbaven všech práv, práva nahlížet do spisu, měl jsem jediné právo denně chodit 150km tam a zpět a dívat se na úřední desku. Jak jsem asi mohl cokoliv změnit, když jsem byl vyloučen, abych o ničem nemohl vědět, mohl jsem si sice dokola stěžovat, což jsem taky činil, ale soud na stížnosti nebral žádný zřetel, Krajský soud na straně 8 konstatuje, že nemůže napravovat chyby spáchané v konkurzu. Zde mám pocit, že se soud sám dobrovolně staví do role stroje kontrolujícího jen vyplněnost kolonek a obsahová stránka stojí zcela mimo? To by nás za chvíli, promiňte mi ten výraz, mohly soudit cvičené opice. Spisy jsou ne mou vinou bez řady ukradených dokumentů, plné chyb a lží. Při konkurzu jsem byl z jednání zcela vyloučen, abych nemohl zlodějům vidět při rozkrádání mého majetku do karet a nyní bych měl ještě dál zloději, který mi 207tis Kč dlužil, 329tis Kč v konkurzu spolu se svým dluhem 207tis Kč již ukradl, za pomoci soudů mu dál platit, dalších téměř 400tis? Tento způsob výkonu Soudní moci zdá se mi poněkud nešťastným. 

 

Ještě jednou rekapitulace a přílohy s popisem 

V roce 1997 a 1998 jsem měl obchodní kontakty s Ing. Liborem Petřekem, jak je dohledatelné v obchodním rejstříku nar. 14.7.1964, bytem Wolkerova 1044, Rožnov pod Rad. v počátku vystupoval velmi seriozně, půjčil jsem si 150tis Kč a dohodl naší budoucnost naší spolupráce. 

Později se však ukázalo, že jde o prolhaného a velmi vychytralého podvodníka a zloděje s kontakty na správných místech, který uzavírá podvodné smlouvy, kde je ručení vždy výrazně větší než půjčená částka, když se to až po podpisu smlouvy zjistí, neboť dohodnuto bylo něco zcela jiného a Ing. Petřek ve správný čas smlouvy vymění, argumentuje odůvodněním, kdyby náhodou bylo potřeba půjčit více.  

Po splacení celého dluhu se však zástava nevymaže a po čase se použije jako exekuční titul, kterým sice není, ale soudy jdou Ing. Petřekovi, jak se říká na ruku a pak již jenom hledají, jak takto vytipovaný majetek společnými silami ukrást. Krom toho Ing. Petřek převádí předlužené firmy na, například nic netušící důchodce či jiné bíle koně. Takto se v rukou zloděje Ing. Libora Petřeka ztratilo daleko přes neuvěřitelných 100mil Kč, slovy přes sto miliónů korun českých, o které musel na druhé straně někdo přijít. Více jak 100mil Kč je již částka ze které se dá opravdu kdokoliv uplatit či ovlivnit a v Petřekově případě to zřejmě nebude moc jinak. 

 

Rok 1997 2Nc57/97 

Pod č.j. 2Nc57/97 je mi Okresním soudem ve Valašském Meziříčí v rámci konkurenčního boje nezákonně zablokován majetek, blokace je sice celá nezákonná, přesto trvala na samotném Katastru dlouhých 14 let a vytvořením platební neschopnosti napomohla i podmínkám vyhlášení konkursu na mou osobu a majetek. Náhrada škody způsobené mi státem není dodnes úplně uzavřena. 

 

Rok 1998 pokus o krádež obchodu a neuhrazení závazků. 

V roce 1998 jsem měl veškeré závazky vůči Ing. Petřekovi vypořádány, naopak byl on a jeho společnost mými dlužníky ve výši 207tisKč. Ani jsem v té době netušil, že již tehdy na základě plné moci se pokusil ukrást nemovitost č.p. Zubří 64 a to ve prospěch své společnosti Universal Network Marketing spol. s r.o.. tento fakt je velmi důležitý, neboť se jednalo o společnost s.r.o, kde není možné obchodovat na základě ústních smluv, kde jsou slyšeny pouze Petřekovy verze a pokud bylo v písemné smlouvě na jejíchž obou stranách stal Ing. Libor Petřek napsáno, že kupní cenu 500tis zaplatil před podáním na Katastr, tak to musela být pravda doložitelná účetními a bankovními doklady. Samozřejmě, že se jednalo o jeden z Petřekových podvodů, ale policie věc odmítala šetřit a katastr dlouhé roky odmítal doličné doklady vydat. Proč asi?

 • 04.02.1998 se Ing. Libor Petřek pokusil ukrást nemovitost čp. Zubří 64, o tomto jsem se však dozvěděl až v roce 2003! 
 • 02.09.1998 jsem podal podnět policii ČR, pro podezření, že se mne Ing. Libor Petřek snaží vykrást a své závazky neplatit.
 • 10.09.1998 jsem písemně rekapituloval stav vzájemných závazku
 • 31.12.1998 jsem jako součást inventury písemně oznámil Ing. Liboru Petřekovi jednostranný zápočet s mou pohledávkou za ním a jeho společností 207tis Kč. 

 

Rok 1999 

Jako obranu proti trestnímu stíhání a soudnímu vymáhání částky 207 tis, které mi Ing. Petřek a jeho společnost dlužily, podal návrh na konkurz a začaly se dít divy. 

 • 11.03.1999 podal Ing. Libor Petřek návrh na konkurz na mou osobu. 
 • 08.04.1999 jsem se vyjádřil k návrhu na konkurz a Petřekovu smyšlenou pohledávku jsem popřel. 

 

Rok 2000 

Na můj majetek je vyhlášen konkurz, obrana neexistuje žádná, pohledávka zloděje Ing. Libora Petřeka je správcem uznána a nikdo mi nevymluví, že se tak nestalo za úplatu. Konkurz je však zapříčiněn hlavně mou platební neschopností zapříčiněnou nezákonným č.j. 2Nc57/97 je mi Okresním soudem ve Valašském Meziříčí.

 

Od 19.10.2000 zabavovány všechny finanční prostředky, mám vyživovací povinnost ke čtyřem dětem, z toho mám dvě ve vlastní péči, jsem trestně stíhán pro neplacení výživného. Na štědrý den mi umírá nevlastní otec, kterému jsem zůstal hodně dlužen, když nebylo v mých silách mu být v posledních chvílích na blízku. Byl to velmi smutný štědrý večer, zemřel mi nevlastní otec, který mne vychoval a já neměl pro své dvě děti ani na koupení kousku chleba, bez elektřiny, bez topení, bez vody. Na pohřeb jsem šel dlouhé hodiny pěšky. 

 

Jak se však ukazuje byla dlouhodobá blokace mých prostředků, pro mne v té době ve vztahu k mé osobě a rodině naprostým hyenismem, ale dle Krajského soudu v Ostravě zcela v pořádku viz č.j. 10Co744/2012-235 ze dne 30. září 2013 a správce se tím ničeho nedopustil, jinak by přece nemohl Okresní ani Krajský soud mít seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.  

 

I otrok měl právo na stravu i vězeň musí dostat najíst, dokonce i ve fašistických koncentračních táborech dostávali omezený příděl stravy, ale dle Usnesení Okresního soudu ve Valašském Meziříčí a odvolacího Krajského soudu v Ostravě to v mém případě od 19.10.2000 až do 30.5.2001 neplatilo, tento čas jsem se měl se svými dětmi zřejmě postit a ne si zbytečně na správce stěžovat. Nechat někoho takovým způsobem likvidovat považuji za podlý Hyenismus, mnohem horší jak právo "Fasces", co si však mám myslet o usnesení dvou soudů, které toto jednání shledalo jako zákonné a v ničem nezávadné?  

 

 • 21.02.200 je na můj majetek vyhlášen konkurz. 
 • 17.11.2000 píši písemně správci, aby ošetřil v souladu se zákonem mou nezabavitelnou částku a neohrožoval tak chod rodiny a vše další. 
 • 13.12.2000 žádám Krajský soud o sjednání nápravy, neboť jsou mi od 19.10.2000 zabavovány všechny finanční prostředky.

 

Rok 2001 

Konkurz pokračuje, stejně jak má finanční blokáda, chodím do práce, ale veškeré prostředky jsou mi neustále zabavovány, včetně prostředků mých dětí. Hyenismus je zde slabé slovo, půl roku bez prostředků, hladovka bez vody, elektřiny a topení a ejhle dle Krajského soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012-235 je to zcela v pořádku a správce tím ničeho neporušil, o blokaci prostředků jsem věděl dostatečně dlouho dopředu a již jsem si na to mohl zvyknout, nějakých 50hodin chůze k soudu a spět není žádná překážka, která by mi mohla bránit se k přezkumnému jednání dostavit. 

 

Kdyby takové české soudy soudily pověstné případy dlouhodobě vězněných a znásilňovaných žen, jak by to asi dopadlo? Ženy si na dlouhodobé věznění a znásilňování taky mohly zvyknout a ještě by musely zaplatit za stravu a ubytování. To snad nemyslí nikdo v této zemi až na soudy či soudce vážně? 

 

 • 18.01.2001 mi odpovídá ministr spravedlnosti, že mám své stanoviska prezentovat v průběhu řízení. 
 • 24.01.2001 oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství, že jsou mi a mým dětem nezákonně odebírány všechny prostředky. 
 • 06.03.2001 Odpověď Krajského soudu na stížnost na zadržování prostředků, kde je jasně napsáno, že mi musí zůstávat nezabavitelná částka. 
 • 13.04.2001 Dopis Ombucmana, že nemůže nic dělat 
 • 18.04.2001 Má stížnost ke Krajskému soudu na trvalé zadržování prostředků  
 • 20.04.2001 Usnesení o nařízení přezkumného jednání 
 • 09.05.2001 Dopis Krajského soudu s oznámením, že má správce jeden týden tedy do 10.05.2001 aby dal věci do pořádku včetně navrácení nezákonně zadržovaných peněz. Přílohou je úřední záznam ze dne 03.05.2001, plný správcových lží. 
 • 15.05.2001 Správcem zaslán dopis, abych písemně popřel či uznal pohledávky a vyjádřil se k dalším věcem. Dopis je však antidatován na 08.05.2000
 •  16.05.2001 písemné popření Petřekovy smyšlené pohledávky, zasláno správci na jeho žádost jako doklad pro přezkumné jednání. Písemně upozorněno, že jsou vedeny proti Petřekovi dvě soudní jednání 2Ro161/2000 a 2Ro162/2000 o zaplacení částek. 
 • 20.05.2001 písemné popření Petřekovy smyšlené pohledávky, předáno správci osobně na jeho žádost, jako doklad pro přezkumné jednání. 
 • 24.05.2001 omluva na přezkumném jednání, jsem si vědom své nutnosti a nezastupitelnosti na jednání, nevyslovuji však souhlas s jeho projednáním, pouze se omlouvám, neboť mi správce přes opakované urgence znemožňuje zadržováním prostředků se na jednání dostavit. Správce má mé písemné popření Petřekovy pohledávky, zasláno poštou i předáno osobně, je jeho povinností jej založit do spisu. 
 • 29.05.2001 Správce či soud lživě zapisuje Petřekovu pohledávku do seznamu přihlášených pohledávek, jako mnou nepopřenou, přičemž měl správce poštou doručené i mnou osobně předané popření této pohledávky. 
 • 31.05.2001 žádám Krajský soud o předběžné opatření ve vztahu k Ing. Liboru Petřekovi, aby nemohl konkurz ve svůj prospěch ovlivňovat a manipulovat spisem, rovněž lze považovat za opakované popření smyšlené pohledávky. 
 • 31.05.2001 opakovaně žádám státní zastupitelství o to aby ve věci Petřekova podvodu konalo, rovněž lze považovat za opakované popření smyšlené pohledávky. 
 • 04.07.2001 policie odkládá můj podnět proti správci na zadržování finančních prostředků, neboť ten mi peníze před 4. červencem 2001 zaslal, a půlroční zadržování se tak ospravedlnilo, jako by se nic nestalo. 
 • 20.07.2001 pod tlakem okolností je vyměněn správce, většina dokumentů a dokumentace mizí a není předána novému správci.

 

Rok 2002 

 

 • 24.05.2002 podávám stížnost na postup ve věci č.j. 13C94/2001. 
 • 06.03.2002 pod č.j. 13C94/2001/23 z mé strany jednoznačné popření pohledávky, je zamítnuta pro nedostatek legitimity má žaloba na zrušení zástavní smlouvy, kterou použil Ing. Libor Petřek jako základ smyšlené pohledávky.

 

Rok 2003 

 

 • 21.01.2003 se pokouším opakovaně získat podvodnou smlouvu ze dne 04.02.1998, kterou se Ing. Libor Petřek pokusil ukrást mou nemovitost čp. Zubří 64 
 • 25.03.2003 mi katastr konečně po mnoha urgencích zasílá podvodnou smlouvu ze dne 04.02.1998, kterou se Ing. Libor Petřek pokusil ukrást nemovitost čp. Zubří 64

 

Rok 2005 

Po nekonečných pokusech zlodějskou pohledávku alespoň popřít, přichází i žaloba na popření pohledávky č.j. 40Cm132/2003-25, ale ta není dle Krajského soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012-235 popřením pohledávky, to mělo jít údajně k jinému soudu. Pokud je mi i bez právního vzdělání známo, tak každý soud jako první zkoumá svou věcnou příslušnost a pokud o žalobě na popření pohledávky měl rozhodnout soud jiný, pak nic soudu nebránilo, aby to věcně příslušnému soudu poslal. Aby Krajský soud v Ostravě potvrdil Usnesení Okresního soudu, že žaloba na popření pohledávky není popřením pohledávky je taky trochu silná káva. 

 

 • 25.05.2005 při projednávání Žaloby na popření Petřekovy smyšlené pohledávky č.j. 40Cm132/2003, do soudního spisu jsou krátkou cestou zakládány listiny, mimo jiné i dopis ze dne 16.05.2001, mé písemné popření Petřekovy smyšlené pohledávky, zasláno správci na jeho žádost jako doklad pro přezkumné jednání, které bylo správci předané i osobně dne 20.05.2001. 
 • 25.05.2005 má Žaloba na popření pohledávky je zamítnuta pod č.j. 40Cm132/2003-25  a dále s odůvodněním, že pokud mi bylo zabráněno správcem se přezkumného jednání účastnit, považují se všechny závazky za mnou popřené.
 • 02.06.2005 mi radí president republiky, abych se poradil s právníkem.

 

Rok 2009 a dále 

Zloděj Petřek chce doplatit zbytek smyšlené pohledávky. Podávám trestní oznámení, bráním se všemi možnými prostředky, žádám právního zástupce, ale ten je mi v rozporu s Listinou lidských práv a svobod opět upírán, žádám odložení exekuce, ale nic se neděje soud dlouhodobě účelově nekoná, žádám zastavení exekuce, ale to je účelově odkláněno na zrušení exekuce a to náš právní řád zase nezná, opakovaně dávám návrh na zastavení exekuce, aby zloděj Petřek mohl konečně svou pohledávku doložit, aby konečně o ni mohl rozhodnout "nezávislý" soud, ale soudy stojí skálopevně na straně zlodějů a není tomu jinak ani nyní.  

 

Řadu mých popření pohledávky Okresní i Krajský soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012-235 popírá, zadržováním prostředků 50 hodin potřebné chůze k jednání a zpět nebere jako žádnou překážku a mé písemné popření, které měl správce za tímto účelem na přezkumném jednání jako řádný doklad o mém popření pohledávky u sebe a údajně jej tam i přečetl, oba soudy raději zapírají, přesto, že jsem na tuto skutečnost opakovaně písemně upozorňoval, zjevně jim ukradení této části spisu vyhovuje. Záznamy či přepisy mých vyjádření se nějak u soudu ztrácí, jako bych k věci nic neřekl.  

 

Vyvstává otázka, jaká je ochrana před takto zmanipulovanými či uplacenými soudy, odpověď je že žádná, není žádného dovolání a ani Ústavní soud zde nic nezmůže, neboť jeho povinností není přezkoumat správnost rozhodnutí nižších soudů, ale jen zda bylo ve věci jednáno. Jsme často svědky, že jsou po více jak 50 letech voláni k zodpovědnosti soudci z 50. let, ale kdo je vlastně soudí? Soudí je dnešní soudci, kteří jsou neodvolatelní a za své jednání nenesou vůbec žádnou zodpovědnost, přičemž je jejich jednání vesměs nenapadnutelné a také nepřezkoumatelné. Není to trochu zvrhlost, aby vybraná skupina obyvatel rozhodovala o osudech milionů a za své činy nenesla vůbec žádnou zodpovědnost? Není na čase volat po stejné zodpovědnosti jaká je dopřána kterémukoliv jinému smrtelníku, za poškození až tříměsíční pat, za úmyslné poškození trestní zodpovědnost bez omezení výše náhrady škody. 

 

Rok 2012 

 • 05.04.1012 Usnesení Okresního soudu, se zápisu je zřejmé, že mnou sdělené písemné popření Petřekovy pohledávky se v zápisu vůbec neobjevuje, zabavováním finančních prostředků znemožnění se přezkumného jednání účastnit se nepovažuje za dostatečný důvod popření pohledávky, stejně tak žaloba na popření pohledávky není popřením pohledávky. 
 • 27.09.2013 jednání Krajského soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012. Ještě před jednáním jsem písemnou cestou zaslal soudu mé stanovisko k popření smyšlené Petřekovy pohledávky, upozornil jsem, že se tato skutečnost nějak ze spisů či zápisů účelně vytrácí. V posledním odstavci tohoto zápisu je sice nepatrná zmínka o mém písemném popření Petřekovy smyšlené pohledávky, zasláno správci na jeho žádost, jako doklad o popření pohledávky pro přezkumné jednání, které bylo správci zasláno písemně i předané osobně dne 20.05.2001, ale to je všechno, Krajský soud dobře ví, že mé písemné popření existovalo již u přezkumného jednání, ale nic nečiní a účelově rozhoduje jako by tomu tak nebylo. 
 • 30.09.2013 Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012-235, dle kterého popření pohledávky není popření pohledávky, 1/2roku nezákonného zabavování prostředků je zcela v pořádku a 50hod. chůze k přezkumnému jednání není dostatečnou překážkou a písemné popření pohledávky na přezkumném jednání se zcela zapírá a tím neuznává.

 

III. 

 

Domáhám se 

Domáhám se vydání Usnesení o okamžitém zastavení exekuce, úhradě všech nákladů a zaplacení 26,28% úroku ze zadržované částky. 

 

Celkem 60listů příloh. 

Ing. Bohumil Federmann

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2020 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz