Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

                                                                                                                              Miloš Zeman

                                                                                                                              prezident republiky

                                                                                                                              Pražský hrad

V Kunovicích 24. prosince 2013

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věc: Otevřený dopis

Vážený pane presidente, vážená vládo, vážená ministryně spravedlnosti, vážený Ombucmane a další zodpovědní za stav věcí v tomto státě "Zastavte české soudy stojící na straně organizovaného zločinu" a nezříkejte se svého dílu zodpovědnosti, která je vám dána s titulu funkce kterou zastáváte. Volím formu otevřeného dopisu, aby byl celý národ svědkem toho, jak se věci mají a jak na ně ten či onen zodpovědný reaguje. Je tedy pravděpodobné, že i vaše odpovědi budou zveřejněny. Nechci vám tímto kazit štědrovečerní večeři, stačí když ji mám pokaženou sám.

Úvod

Velmi dobře vím, že se všichni můžete vymluvit, že se vás to netýká, že jsou soudy nezávislé a rozhodují jak rozhodují, ale opak je zřejmě pravdou. Český stát se po listopadu 1989 postupně pod rouškou demokracie stal zločineckým fašisticko-feudálním zřízením, který je mnohem horší jak předchozí komunistická diktatura.

Lidé vydrží hodně, ale ne zase všechno. Máme zde dnes jednoznačné znaky "Fasces", který vznikl 8. stol př.nl. v době Etrusků, jako jeden ze symbolů královské moci, kde Úředník měl právo uložit téměř libovolný trest, rovněž mám za to, že již ve starém Římě někdo prohlásil, že "otrok může ztratit jen své okovy".

Předlistopadový režim byl nesporně komunistickou diktaturou, kde byly potlačovány politické svobody, kde ne každý člověk mohl svobodně vykonávat zvolené povolání, viz můj otec či já sám, kteří měli v materiálech zapsán živnostenský původ, přesto mohli pracovat za dobrý plat a s jistými komplikacemi i studovat a cestovat. Nikdo nezůstal na ulici a bez prostředků, ba naopak "disidenti" měli jako kotelníci vždy nadstandardní příjmy. Každý měl právo na práci a slušné bydlení. Občas měl někdo pocit, že nesouhlasí s režimem a nechal se zlákat vidinou dokonalého západu, podpořenou propagátory organizátory přes hraničních útěků. Na jeden takový svým životem doplatil i můj bratr, takže patřím spíše k obětem, ale hlavně k těm co měli s totalitním předlistopadovým režimem vlastní zkušenost a tisíce politických procesu padesátých let jsou nesmazatelné.

Polistopadový režim to vzal poněkud z jiného konce, začal se ohánět demokracií a svobodami, ale zůstalo pouze u svobod deklarovaných či jen politických a ekonomické se poněkud vytratily, či platí jen pro hrstku vyvolených. Tak se stalo, že vzniku Československa předcházela Washingtonská deklarace z 18.října 1918, kde se Masaryk s Benešem zavázali k vyvlastnění feudálů, což se následně po vzniku republiky stalo zákonem č. 215/1919 Sb s názvem POZEMKOVÁ REFORMA. Tímto zákonným aktem byl oficiálně ukončen feudalismus a nastolen kapitalismus, málo kdo však již ví, že platnost POZEMKOVÉ REFORMY byla ukončena podle § 32 zák. č. 229/1991 Sb. ode dne 24.6. 1991, jako jedním z prvních kroků polistopadové garnitury, tedy vzhůru zpět k feudalismu. Následně byly přijímány další a další zákony umožňující beztrestné vykrádání a zotročování statisíců a milionů lidí a abych nezůstal jenom u těch zákonů, vše dokoná správný úředník na správném místě, pak je zcela jedno jaké zákony zde jsou. Zloděj či kdokoliv vlivný jen označí majetek, který má být ukraden a soudce státní úředník či exekutor podnikatel se již postará, aby bylo vše dokonale a bezezbytku ukradeno, to vše za přihlížení policie a státních zástupců. "Fasces" opět povýšen na společenský řád!

Mohlo by se někomu nyní zdát, že jsem se úplně pomátl, ale není tomu tak, jen jsem si sám prožil o čem nyní píši a velmi dobře vím, že zde současnou zákonnou cestou se současnými lidmi nelze nic moc změnit a hrozím se doby, kdy statisíce či miliony okradených a okrádaných prozřou či budou natolik bezradní, že si uvědomí, že "otrok může ztratit jen své okovy", pak vezmou spravedlnost do svých rukou a potečou potoky krve. Abych této situaci předešel, rozhodl jsem se svůj příběh medializovat ještě více jako doposud a ukázat tak zrůdnost tohoto režimu, soustavně apelovat na mocné tohoto státu, aby se své zodpovědnosti neustále nezříkali a konečně začali konat a nenechali vše hnát do naprostých krajností.

Je štědrý večer, ale ne pro všechny je stejně štědrý a pro někoho nemusí být štědrý vůbec, stejně tak tomu bylo či mohlo být v minulosti či budoucnosti.

Vlastní příběh

V roce 1997 a 1998 jsem měl obchodní kontakty s Ing. Liborem Petřekem, jak je dohledatelné v obchodním rejstříku nar. 14.7.1964, bytem Wolkerova 1044, Rožnov pod Rad. v počátku vystupoval velmi seriozně, půjčil jsem si 150tis Kč a dohodl naší budoucnost spolupráce.

Později se však ukázalo, že jde o prolhaného a velmi vychytralého podvodníka s kontakty na správných místech, který uzavírá podvodné smlouvy, kde je ručení vždy výrazně větší než půjčená částka, když se to až po podpisu smlouvy zjistí, neboť dohodnuto bylo něco zcela jiného a Ing. Petřek ve správný čas smlouvy vymění, argumentuje odůvodněním kdyby náhodou bylo potřeba půjčit více.

Po splacení celého dluhu se však zástava nevymaže a po čase se použije jako exekuční titul, kterým sice není, ale soudy jdou Ing. Petřekovi jak se říká na ruku a pak již jenom hledají, jak takto vytipovaný majetek společnými silami ukrást. Krom toho Ing. Petřek převádí předlužené firmy na, například nic netušící důchodce či jiné bíle koně. Takto se v rukou Ing. Libora Petřeka ztratilo daleko přes neuvěřitelných 100mil Kč, slovy přes sto miliónů korun českých, o které musel na druhé straně někdo přijít. Více jak 100mil Kč je již částka ze které se dá opravdu kdokoliv uplatit či ovlivnit a v Petřekově případě to zřejmě nebude moc jinak.

Rok 1997 2Nc57/97

Pod č.j. 2Nc57/97 je mi Okresním soudem ve Valašském Meziříčí v rámci konkurenčního boje nezákonně zablokován majetek, blokace je sice celá nezákonná, přesto trvala na samotném Katastru dlouhých 14 let a vytvořením platební neschopnosti napomohla i podmínkám vyhlášení konkursu na mou osobu a majetek. Náhrada škody způsobené mi státem není dodnes úplně uzavřena.

Rok 1998 pokus o krádež obchodu a neuhrazení závazků.

V roce 1998 jsem měl veškeré závazky vůči Ing. Petřekovi vypořádány, naopak byl on a jeho společnost mými dlužníky ve výši 207tisKč. Ani jsem v té době netušil, že již tehdy na základě plné moci se pokusil ukrást nemovitost č.p. Zubří 64 a to ve prospěch své společnosti Universal Network Marketing spol. s r.o.. tento fakt je velmi důležitý, neboť se jednalo o společnost s.r.o, kde není možné obchodovat na základě ústních smluv, kde jsou slyšeny pouze Petřekovy verze a pokud bylo v písemné smlouvě na jejíchž obou stranách stal Ing. Libor Petřek napsáno, že kupní cenu 500tis zaplatil před podáním na Katastr, tak to musela být pravda doložitelná účetními a bankovními doklady. Samozřejmě, že se jednalo o jeden z Petřekových podvodů, ale policie věc odmítala šetřit a katastr dlouhé roky odmítal doličné doklady vydat. Proč asi?

Rok 1999

Jako obranu proti trestnímu stíhání a soudnímu vymáhání částky 207 tis, které mi Ing. Petřek a jeho společnost dlužily podal návrh na konkurz a začaly se dít divy.

Rok 2000

Na můj majetek je vyhlášen konkurz, obrana neexistuje žádná, pohledávka zloděje Ing. Libora Petřeka je správcem uznána a nikdo mi nevymluví, že se tak nestalo za úplatu. Konkurz je však zapříčiněn hlavně mou platební neschopností zapříčiněnou nezákonným č.j. 2Nc57/97 je mi Okresním soudem ve Valašském Meziříčí.

Od 19.10.2000 zabavovány všechny finanční prostředky, mám vyživovací povinnost ke čtyřem dětem, z toho mám dvě ve vlastní péči, jsem trestně stíhán pro neplacení výživného. Na štědrý den mi umírá nevlastní otec, kterému jsem zůstal hodně dlužen, když nebylo v mých silách mu být v posledních chvílích na blízku. Byl to velmi smutný štědrý večer, zemřel mi nevlastní otec, který mne vychoval a já neměl pro své dvě děti ani na koupení kousku chleba, bez elektřiny, bez topení, bez vody. Na pohřeb jsem šel dlouhé hodiny pěšky.

Jak se však ukazuje byla dlouhodobá blokace mých prostředků, pro mne v té době ve vztahu k mé osobě a rodině naprostým hyenismem, ale dle Krajského soudu v Ostravě zcela v pořádku viz č.j. 10Co744/2012-235 ze dne 30. září 2013 a správce se tím ničeho nedopustil, jinak by přece nemohl Okresní ani Krajský soud mít seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

I otrok měl právo na stravu i vězeň musí dostat najíst, dokonce i ve fašistických koncentračních táborech dostávali omezený příděl stravy, ale dle Usnesení Okresního soudu ve Valašském Meziříčí a odvolacího Krajského soudu v Ostravě to v mém případě od 19.10.2000 až do 30.5.2001neplatilo, tento čas jsem se měl se svými dětmi zřejmě postit a ne si zbytečně na správce stěžovat. Nechat někoho takovým způsobem likvidovat považuji za podlý Hyenismus, mnohem horší jak právo "Fasces", co si však mám myslet o usnesení dvou soudů, které toto jednání shledalo jako zákonné a v ničem nezávadne?

Rok 2001

Konkurz pokračuje, stejně jak má finanční blokáda, chodím do práce, ale veškeré prostředky jsou mi neustále zabavovány, včetně prostředků mých dětí. Hyenismus je zde slabé slovo, půl roku bez prostředků, hladovka bez vody, elektřiny a topení a ejhle dle Krajského soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012-235 je to zcela v pořádku a správce tím ničeho neporušil, o blokaci prostředků jsem věděl dostatečně dlouho dopředu a již jsem si na to mohl zvyknout, nějakých 50hodin chůze k soudu a spět není žádná překážka, která by mi mohla bránit se k přezkunému jednání dostavit.

Kdyby takové české soudy soudily pověstné případy dlouhodobě vězněných a znásilňovaných žen, jak by to asi dopadlo? Ženy si na dlouhodobé věznění a znásilňování mohly zvyknout a ještě by musely zaplatit za stravu a ubytování. To snad nemyslí nikdo v této zemi až na soudy či soudce vážně?

Rok 2005

Po nekonečných pokusech zlodějskou pohledávku alespoň popřít, přichází i žaloba na popření pohledávky č.j. 40Cm132/2003-25, ale ta není dle Krajského soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012-235 popřením pohledávky, to mělo jít údajně k jinému soudu. Pokud je mi i bez právního vzdělání známo, tak každý soud jako první zkoumá svou věcnou příslušnost a pokut o žalobě na popření pohledávky měl rozhodnout soud jiný, pak nic soudu nebránilo aby to věcně příslušnému soudu poslal. Aby Krajského soudu v Ostravě potvrdil Usnesení Okresního soudu, že žaloba na popření pohledávky není popřením pohledávky je taky trochu silná káva.

Rok 2009 a dále

Zloděj Petřek chce doplatit zbytek smyšlené pohledávky. Podávám trestní oznámení, bráním se všemi možnými prostředky, žádám právního zástupce, ale ten je mi v rozporu s Listinou práv a svobod upírán, žádám odložení exekuce, ale nic se neděje, žádám zastavení exekuce ale to je účelově odkláněno na zrušení exekuce a to náš právní řád zase nezná, opakovaně dávám návrh na zastavení exekuce, aby zloděj Petřek mohl konečně svou pohledávku doložit, aby konečně o ni mohl rozhodnout soud, ale soudy stojí skálopevně na straně zlodějů a není tomu jinak ani nyní.

Řadu mých popření pohledávky Okresní i Krajský soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012-235 popírá, zadržováním prostředků 50 hodin potřebné chůze k jednání a zpět nebere jako žádnou překážku a mé písemné popření, které měl správce za tímto účelem na přezkuném jednání u sebe a údajně jej tam i přečetl, oba soudy raději zapírají, přesto, že jsem na tuto skutečnost opakovaně písemně upozorňoval. Záznamy či přepisy mých vyjádření se nějak u soudu ztrácí, jako bych k věci nic neřekl.

Vyvstává otázka, jaká je ochrana před takto zmanipulovanými či uplacenými soudy, odpověď je že žádná, není žádného dovolání a ani Ústavní soud zde nic nezmůže, neboť jeho povinností není přezkoumat správnost rozhodnutí, ale jen zda bylo ve věci jednáno. Jsme často svědky, že jsou po více jak 50 letech voláni k zodpovědnosti soudci z 50. let, ale kdo je vlastně soudí? Soudí je dnešní soudci, kteří jsou neodvolatelní a za své jednání nenesou žádnou zodpovědnost, přičemž je jejich jednání vesměs nenapadnutelné a také nepřezkoumatelné. Není to trochu zvrhlost, aby vybraná skupina obyvatel rozhodovala o osudech milionů a za své činy nenesla vůbec žádnou zodpovědnost? Není na čase volat po stejné zodpovědnosti jaká je dopřána kterémukoliv jinému smrtelníku, za poškození až tříměsíční pat, za úmyslné poškození trestní zodpovědnost bez omezení výše náhrady škody.

Štědrý večer 24. prosinec 2013

Stát mi ukradl již 17. štědrý večer, tak dlouho mne bezdůvodně vykrádá a likviduje, ukradl mi všechen majetek, ukradl mi vlastně celý můj život a ještě si ze mne dělá otroka s povinností platit na zloděje, který nakradl za pomocí státu daleko přes 100mil Kč a ještě stále nemá dost. Vzpomínám i na mou likvidaci před 13 roky, kdy zemřel právě na štědrý večer můj nevlastní otec a nikdy jsem mu již nemohl vysvětlit, že jsem o dům který mi pomáhal stavět přišel státní zvůlí. Později zemřela i má matka, taky se již nikdy nedozví, že jsem se stal pouze obětí dokonale organizované zlodějny a že nejsem sám, že takto stát napomáhá vykrádat statisíce či miliony lidí. Že je zcela běžné, že si exekutor vezme jako své náklady stonásobek dlužné částky, že cíleně zabavuje majetek, který dlužníkovi nepatří a spoléhá na to, že se nikdo soudit v rámci rodiny nebude a když, tak to soud stejně zamete. Stejně jak v mém případě, kdy žádný soud nikdy ani nerozhodl a přesto se krade a krade a krade.

Nyní řeším jak na sklonku života zastavit dokonale organizovanou zlodějnu, řeším to vlastně celých 17 let a je mi zcela jasno, že to běžnou cestou, kde jeden soud zametá stopy a druhý na tom není líp, asi nepůjde. Když sám Ústavní soud účelově ve věci náhrady škody způsobené nezákonným zablokováním mého majetku 2Nc57/97 účelově lže? Domníval jsem se, že je přinejmenším vhodné na tento fakt upozornit předsedu Ústavního soudu pana JUDr. Pavla Rychetského, ale ten jen konstatoval že nic konat nemůže. V této kauze to vidím naprosto stejně.

Nápravu může přinést snad jen vládní vyšetřovací komise, která by tyto činnosti prověřila a upravila zákony v souladu se zdravým rozumem, nebo pak zbývají jen masové nepokoje a řešení silou, které nepovažuji za projev vyspělosti, ale nevyhnutelnosti, neboť všechny jiné řešení již zklamaly.

Časový sled některých dokladů

Jen několik důležitých milníků, kde je patrné nezákonné zabavování prostředků, ale také opakovaná snaho o popření smyšlené pohledávky.

1.       04.02.1998 se Ing. Libor Petřek pokusil ukrást nemovitost čp. Zubří 64, o tomto jsem se však dozvěděl až v roce 2003!

2.       02.09.1998 jsem podal podnět policii ČR, pro podezření, že se mne Ing. Libor Petřek snaží vykrást a své závazky neplatit.

3.       10.09.1998 jsem písemně rekapituloval stav vzájemných závazku

4.       31.12.1998 jsem jako součást inventury písemně oznámil Ing. Liboru Petřekovi jednostranný zápočet s mou pohledávkou za ním a jeho společností 207tis Kč.

5.       11.03.1999 podal Ing. Libor Petřek návrh na konkurz na mou osobu.

6.       08.04.1999 jsem se vyjádřil k návrhu na konkurz a Petřekovu smyšlenou pohledávku jsem popřel.

7.       21.02.200 je na můj majetek vyhlášen konkurz.

8.       17.11.2000 píši písemně správci, aby ošetřil v souladu se zákonem mou nezabavitelnou částku a neohrožoval tak chod rodiny a vše další.

9.       13.12.2000 žádám Krajský soud o sjednání nápravy, neboť jsou mi od 19.10.2000 zabavovány všechny finanční prostředky.

10.   18.01.2001 mi odpovídá ministr spravedlnosti, že mám své stanoviska prezentovat v průběhu řízení.

11.   24.01.2001 oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství, že jsou mi a mým dětem nezákonně odebírány všechny prostředky.

12.   06.03.2001 Odpověď Krajského soudu na stížnost na zadržování prostředků, kde je jasně napsáno, že mi musí zůstávat nezabavitelná částka.

13.   13.04.2001 Dopis Ombucmana, že nemůže nic dělat

14.   18.04.2001 Má stížnost ke Krajskému soudu na trvalé zadržování prostředků

15.   20.04.2001 Usnesení o nařízení přezkumného jednání

16.   09.05.2001 Dopis Krajského soudu s oznámením, že má správce jeden týden tedy do 10.05.2001 dal věci do pořádku včetně navrácení nezákonně zadržovaných peněz. Přílohou je úřední záznam ze dne 03.05.2001, plný správcových lží.

17.   16.05.2001 písemné popření Petřekovy smyšlené pohledávky, zasláno správci na jeho žádost jako podklad pro přezkumné jednání.

18.   20.05.2001 písemné popření Petřekovy smyšlené pohledávky, předáno správci osobně na jeho žádost, jako podklad pro přezkumné jednání.

19.   24.05.2001 omluva na přezkumném jednání, jsem si vědom své nutnosti a nezastupitelnosti na jednání a nevyslovuji však souhlas s jeho projednáním, pouze se omlouvám, neboť mi správce přes opakované urgence znemožňuje zadržováním prostředků se na jednání dostavit.

20.   31.05.2001 žádám Krajský soud o předběžné opatření ve vztahu k Ing, Liboru Petřekovi, rovněž lze považovat za opakované popření smyšlené pohledávky.

21.   31.05.2001 opakovaně žádám státní zastupitelství o to aby ve věci Petřekova podvodu konalo, rovněž lze považovat za opakované popření smyšlené pohledávky.

22.   04.07.2001 policie odkládá můj podnět proti správci na zadržování finančních prostředků, neboť ten mi peníze před 4. červencem 2001 zaslal, a půlroční zadržování se tak ospravedlnilo, jako by se nic nestalo.

23.   20.07.2001 pod tlakem okolností je vyměněn správce

24.   24.05.2002 podávám stížnost na postup ve věci č.j. 13C94/2001.

25.   06.03.2002 pod č.j. 13C94/2001/23 z mé strany jednoznačné popření pohledávky, je zamítnuta pro nedostatek legitimity má žaloba na zrušení zástavní smlouvy, kterou použil Ing. Libor Petřek jako základ smyšlené pohledávky.

26.   21.01.2003 se pokouším opakovaně získat podvodnou smlouvu ze dne 04.02.1998, kterou se Ing. Libor Petřek pokusil ukrást nemovitost čp. Zubří 64

27.   25.03.2003 mi katastr zasílá podvodnou smlouvu ze dne 04.02.1998, kterou se Ing. Libor Petřek pokusil ukrást nemovitost čp. Zubří 64

28.   25.05.2005 má Žaloba na popření pohledávky je zamítnuta pod č.j. 40Cm132/2003-25 a dále s odůvodněním, že pokud mi bylo správcem se přezkumného jednání účastnit, považují se všechny závazky za mnou popřené...

29.   02.06.2005 mi radí president republiky, abych se poradil s právníkem.

30.  30.09.2013 Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. 10Co744/2012-235, dle kterého popření pohledávky není popření pohledávky, 1/2roku nezákonného zabavování prostředků je zcela v pořádku a 50hod. chůze k přezkumnému jednání není dostatečnou překážkou a písemné popření na přezkumném jednání se zapírá a tím neuznává ....

co:

·         Ing. Jiří Rusnok, předseda vlády České republiky v demisi

·         Mgr. Marie Benešová, Ministerstvo spravedlnosti ČR

·         Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky pravděpodobný nový

·         JUDr. Varvařovský Pavel, VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV-OMBUDSMAN

·         Další funkcionáři či media dle mého uvážení.

Ing. Bohumil Federmann

L

Nejnovější

Copyright © 2020 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz